! COVID 19 !

 

Consiliere ONLINE – pentru studenți

 

1. Anunt cu privire la accesul studenților la platforma online

Studenții Facultății de Transporturi, Universității POLITEHNICA din București, de la cele 3 (trei) cicluri universitare (licență, masterat și doctorat), care nu pot accesa cursurile organizate în sistem online pe platforma www.cursuri.pub.ro, pe perioada stării de urgență instituită la nivel național, vor comunica această imposibilitate la adresa de mail: transport@upb.ro sau augustin.rosca@gmail.com, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data de 27.04.2020 prin completarea Anexei 1.

Termen limită depunere Anexa 1: 07 mai 2020

 

Anexa 1


2.Anunt cu privire la programarea examenelor

Programarea examenelor din sesiunea de vară va fi stabilită de către fiecare cadru didcatic prin consultarea studenților. Transmiterea datelor de examen către secretariatul facultății este realizată de către șeful fiecărei grupe de studenți.

Sesiune anul I,II,III licență și I master: 23 mai – 12 iunie 2020

Sesiune restanțe anul IV licență și II master: 23 mai – 05 iunie 2020

Termen limită depunere a datelor de examen la secretariatul facultatii la adresa transport@upb.ro: 14 mai 2020A N U N T    I M P O R T A N T :  În atenția studenților din anul II, seriile A şi B

Repartizare pe specializarile AR și ISPAA N U N T    I M P O R T A N T :  În atenția studenților din anul III, Specializarea Autovehicule Rutiere

Repartizare pe ramurile R1 și R2Departamentul Autovehicule Rutiere (AR) a fost fondat în 1959 și face parte din Facultatea de Transporturi a Universității POLITEHNICA din București.

Până în prezent, personalul didactic al departamentului a oferit instruirea superioară a peste 10.000 de ingineri și a contribuit la perfecţionarea unui important număr de absolvenţi  prin cursuri de tip masterat și postuniversitare.

 

Departamentul AR gestionează urmatoarele programe de studii în domeniul Ingineria Autovehiculelor:

  • Studii de licenţă (4 ani):
  1. Autovehicule Rutiere (AR);
  2. Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule (ISPA).
  • Studii de master (2 ani):
  1. Cercetare și Dezvoltare în Ingineria Autovehiculelor (CDIA);
  2. Sisteme şi Tehnologii Avansate în Domeniul Autovehiculelor (STADA);
  3. Sistemul Integrat Om-Autovehicul-Mediu (SIOAM).
  • Studii doctorale în cadrul Scolii doctorale a facultății de Transporturi, în domeniul Ingineria Transporturilor.

 

 

În același timp, departamentul are o activitate bogată de cercetare științifică. Principalele domenii ale cercetării științifice care definesc activitățile curente ale departamentului sunt: ​​interacțiunea pneu-drum; sisteme de propulsie hibride și electrice pentru vehicule rutiere; modelarea și simularea sistemelor vehiculelor rutiere; protecția mediului și a resurselor; caroserii; securitatea activă și pasivă; fiabilitatea și întreținerea autovehiculelor rutiere.

Absolvenții cursurilor de licență și de master dobândesc abilități în cunoașterea particularităților constructive și funcționale ale autovehiculelor clasice și moderne, simularea, proiectarea și construirea sistemelor autovehiculelor, încercarea autovehiculelor, utilizarea aplicațiilor software în ingineria autovehiculelor și proiectarea tehnologică.