A N U N T    I M P O R T A N T :  În atenția studenților din anul II, seriile A şi B

Repartizare pe specializarile AR și ISPAA N U N T    I M P O R T A N T :  În atenția studenților din anul III, Specializarea Autovehicule Rutiere

Repartizare pe ramurile R1 și R2Departamentul Autovehicule Rutiere (AR) a fost fondat în 1959 și face parte din Facultatea de Transporturi a Universității POLITEHNICA din București.

Până în prezent, personalul didactic al departamentului a oferit instruirea superioară a peste 10.000 de ingineri și a contribuit la perfecţionarea unui important număr de absolvenţi  prin cursuri de tip masterat și postuniversitare.

 

Departamentul AR gestionează urmatoarele programe de studii în domeniul Ingineria Autovehiculelor:

  • Studii de licenţă (4 ani):
  1. Autovehicule Rutiere (AR);
  2. Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule (ISPA).
  • Studii de master (2 ani):
  1. Cercetare și Dezvoltare în Ingineria Autovehiculelor (CDIA);
  2. Sisteme şi Tehnologii Avansate în Domeniul Autovehiculelor (STADA);
  3. Sistemul Integrat Om-Autovehicul-Mediu (SIOAM).
  • Studii doctorale în cadrul Scolii doctorale a facultății de Transporturi, în domeniul Ingineria Transporturilor.

 

 

În același timp, departamentul are o activitate bogată de cercetare științifică. Principalele domenii ale cercetării științifice care definesc activitățile curente ale departamentului sunt: ​​interacțiunea pneu-drum; sisteme de propulsie hibride și electrice pentru vehicule rutiere; modelarea și simularea sistemelor vehiculelor rutiere; protecția mediului și a resurselor; caroserii; securitatea activă și pasivă; fiabilitatea și întreținerea autovehiculelor rutiere.

Absolvenții cursurilor de licență și de master dobândesc abilități în cunoașterea particularităților constructive și funcționale ale autovehiculelor clasice și moderne, simularea, proiectarea și construirea sistemelor autovehiculelor, încercarea autovehiculelor, utilizarea aplicațiilor software în ingineria autovehiculelor și proiectarea tehnologică.