FRĂȚILĂ Gheorghe
• Profesor universitar emerit
• Conducător de doctoratSTOICESCU Aurel
• Profesor universitar emerit
• Conducător de doctorat


NEGRUȘ Eugen-Mihai
• Profesor universitar emerit
• Conducător de doctoratANGHELACHE Gabriel
• Profesor universitar
• Conducător de doctorat


IOZSA Mihail-Daniel
• Conferențiar universitar
• Director al Departamentului Autovehicule RutiereBĂȚĂUȘ Marius-Valentin
• Conferențiar universitarCROITORESCU Gheorghe-Valerian
• Conferențiar universitar


DOBRE Alexandru 
• Conferențiar universitar 


STAN Cornelia
• Șef de lucrări universitar
• Prodecan al Facultății de TransporturiTOMA Marius-Florin
• Șef de lucrări universitar
• Prodecan al Facultății de Transporturi


MOISESCU Alexandra-Raluca
• Șef de lucrări universitarMICU Dan-Alexandru
• Șef de lucrări universitarDOBRE Alexandru
• Șef de lucrări universitarNUȚU Nikolaos-Cristian
• Șef de lucrări universitarVOLOACĂ Ștefan 
• Șef de lucrări universitar FILERU Iordan-Florin
• Asistent universitarASIMOPOLOS Adrian-Aristide
• Asistent universitarMANEA Ana Maria
• Asistent universitarRENȚEA Cristian-Alexandru
• Asistent universitar


IONIȚĂ Alexandra
• Asistent universitar

 

Cadre didactice asociate


ANDREESCU Cristian-Nicolae
• Profesor universitarDANCIU Grigore
• Profesor universitar 


BEJAN Nicolae
• Conferențiar universitarMATEESCU Viorel
• Conferențiar universitarTEODORESCU Claudiu
• Șef de lucrări universitar
• Registrul Auto Român RADRAGNE Daniel
• Șef de lucrări universitar
• RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL