ORAR


REGULAMENTEA N U N T    I M P O R T A N T :  În atenția studenților din anul II, seriile A şi B

În  vederea alcătuirii viitoarelor grupe de studenți din anul III, din noul an universitar 2020-2021, studenții sunt rugați să trimita la adresa autovehicule.rutiere@upb.ro , o cerere semnata in format *.pdf prin care sa își exprime solicitarea de repartizare la una din specializările AR (Autovehicule Rutiere) sau ISPA (Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule).

Modelul de cerere este anexat, iar depunerea opțiunii se va face pana la data de 30.06.2020.

Pentru informarea şi orientarea studenților la alegerea specializării sunt prezentate  planurile de învățământ pentru anii III şi IV la cele două specializări. Acestea sunt disponibile la adresa: http://autovehiculerutiere.pub.ro/index.php/studii/

Repartizarea finală şi întocmirea grupelor pentru viitorul an III, AR şi ISPA se va face după sesiunea de restante din septembrie 2020.

 

Atenție!

Criteriile de repartizare ale studenților sunt în ordine:

  1. Opțiunea;
  2. Situația școlară:

2.1 Numărul de restante;

2.2 Numărul total de puncte credit;

2.3 Media anilor de studiu.

Model cerere an IIA N U N T    I M P O R T A N T :  În atenția studenților din anul III, Specializarea Autovehicule Rutiere

În  vederea alcătuirii viitoarelor grupe de studenți din anul IV, din noul an universitar 2020-2021, studenții sunt rugați să trimita la adresa autovehicule.rutiere@upb.ro , o cerere semnata in format *.pdf prin care sa își exprime solicitarea de repartizare la una din ramurile:

 Ramura 1.

-Pentru semestrul I anul IV, disciplina opțională este: Controlul si atenuarea zgomotelor si vibrațiilor;

-Pentru semestrul II anul IV, disciplinele opționale sunt: Caroserii și structuri portante II, Combustibili, lubrifianti si materiale speciale pentru autovehicule și Optimizarea grupului motor-transmisie;

Ramura 2.

-Pentru semestrul I anul IV, disciplina opțională este: Tractoare;

-Pentru semestrul II anul IV, disciplinele opționale sunt: Trafic rutier, Autovehicule si instalatii speciale și Autovehicule electrice si hibride.

 

Modelul de cerere este anexat, iar depunerea opțiunii se va face până la data de 30.06.2020.

Pentru informarea şi orientarea studenților la alegerea specializării sunt prezentate  planurile de învățământ pentru anul IV la cele două ramuri. Acestea sunt disponibile la adresa: http://autovehiculerutiere.pub.ro/index.php/studii/

Repartizarea finala si întocmirea grupelor pentru viitorul an IV, AR se va face după sesiunea de restante din septembrie 2020.

 

Atenție!

Criteriile de repartizare ale studenților sunt în ordine:

  1. Opțiunea;
  2. Situația școlară:

2.1 Numărul de restante;

2.2 Numărul total de puncte credit;

2.3 Media anilor de studiu.

Model cerere an IIIProiectul ADEPT-UPB

pentru studenții din Facultatea de Transporturi