ORAR


REGULAMENTE


REPARTIZARE TEMELOR

PENTRU PROIECTUL DE DIPLOMĂ

 

Repartizare teme de diploma AR 2020-2021 Actualizata10.03.2021

Repartizare teme de diploma ISPA 2020-2021 Actualizat 25.02.2021

 

Lista studentilor din anul IV – AR fara temă de proiect

Lista studentilor din anul IV – ISPA fara temă de proiect

Lista studentilor din anul IV – AR cu temă de proiect primită în anii anteriori

Lista studentilor din anul IV – ISPA cu temă de proiect primită în anii anterioriRepartizare teme de diploma AR 2020-2021 Actualizat 28.01.2021

Repartizare teme de diploma ISPA 2020-2021 Actualizat 28.01.2021

A N U N T    I M P O R T A N T :  În atenția studenților din anul II, seriile A şi B

În  vederea alcătuirii viitoarelor grupe de studenți din anul III, din noul an universitar 2022-2023, studenții sunt rugați să trimita la adresa autovehicule.rutiere@upb.ro, sau să o aducă direct la secretariatul departamentului AR (sala JC203, intre orele 10-14), o cerere semnata in format *.pdf prin care sa își exprime solicitarea de repartizare la una din specializările AR (Autovehicule Rutiere) sau ISPA (Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule).

Modelul de cerere este anexat, iar depunerea opțiunii se va face pana la data de 30.06.2022.

Pentru informarea şi orientarea studenților la alegerea specializării sunt prezentate  planurile de învățământ pentru anii III şi IV la cele două specializări. Acestea sunt disponibile la adresa: http://autovehiculerutiere.pub.ro/index.php/studii/

Repartizarea finală şi întocmirea grupelor pentru viitorul an III, AR şi ISPA se va face după sesiunea de restante din septembrie 2022.

 

Atenție!

Criteriile de repartizare ale studenților sunt în ordine:

  1. Opțiunea;
  2. Situația școlară:

2.1 Numărul de restante;

2.2 Numărul total de puncte credit;

2.3 Media anilor de studiu.

Model cerere an IIA N U N T    I M P O R T A N T :  În atenția studenților din anul III, Specializarea Autovehicule Rutiere

În  vederea alcătuirii viitoarelor grupe de studenți din anul IV, din noul an universitar 2022-2023, studenții sunt rugați să trimita la adresa autovehicule.rutiere@upb.ro, sau să o aducă direct la secretariatul departamentului AR (sala JC203, intre orele 10-14), o cerere semnata in format *.pdf prin care sa își exprime solicitarea de repartizare la una din ramurile:

 Ramura 1.

-Pentru semestrul I anul IV, disciplina opțională este: Controlul si atenuarea zgomotelor si vibrațiilor;

-Pentru semestrul II anul IV, disciplinele opționale sunt: Caroserii și structuri portante II, Combustibili, lubrifianti si materiale speciale pentru autovehicule și Optimizarea grupului motor-transmisie;

Ramura 2.

-Pentru semestrul I anul IV, disciplina opțională este: Tractoare;

-Pentru semestrul II anul IV, disciplinele opționale sunt: Trafic rutier, Autovehicule si instalatii speciale și Autovehicule electrice si hibride.

 

Modelul de cerere este anexat, iar depunerea opțiunii se va face până la data de 30.06.2022.

Pentru informarea şi orientarea studenților la alegerea specializării sunt prezentate  planurile de învățământ pentru anul IV la cele două ramuri. Acestea sunt disponibile la adresa: http://autovehiculerutiere.pub.ro/index.php/studii/

Repartizarea finala si întocmirea grupelor pentru viitorul an IV, AR se va face după sesiunea de restante din septembrie 2022.

 

Atenție!

Criteriile de repartizare ale studenților sunt în ordine:

  1. Opțiunea;
  2. Situația școlară:

2.1 Numărul de restante;

2.2 Numărul total de puncte credit;

2.3 Media anilor de studiu.

Model cerere an IIIProiectul ADEPT-UPB

pentru studenții din Facultatea de Transporturi