Autovehicule Rutiere (AR) este un program de studii de licență de patru ani.


Plan de învățământ -Autovehicule Rutiere (AR)


Conținutul procesului de învățământ este precizat în Planul de învățământ elaborat pentru acest program de studiu. Planul de învățământ cuprinde discipline fundamentale în domeniul fundamental Științe inginerești, discipline de domeniu pentru domeniul Ingineria autovehiculelor, discipline de specialitate pentru domeniul Ingineria autovehiculelor și discipline complementare., grupate la randul lor în discipline impuse, opționale și facultative în conformitate cu cerințele normative stabilite la nivel național în ”Standardele specifice ARACIS pentru domeniul fundamental Științe inginerești”.

În primii doi ani, în care se fac principalele discipline fundamentale, de domeniu și complementare, planul de invățământ este comun cu cel de la programul de studii Ingineria Sistemelor de Propulsie ale Autovehiculelor. In anii III și IV se fac, pe lângă discipline de domeniu, toate disciplinele de specialitate.


Competențele absolvenților